Điện Thoại

Chủ tịch Lê Hồng Minh Vinagame khẳng định thị trường game Mobile đang phát triển mạnh


Mới đây, kết quả cuộc thăm dò do Google và Temasek thực hiện về thị trường game mobile tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 50% (năm 2018). Ước tính năm 2025, nền kinh tế gặt hái từ Internet của Việt Nam sẽ đạt 33 tỷ đô (gấp 11 lần...