Tin Tức

Sao chép hoặc di chuyển các record trong Microsoft Access


Cắt, copy, dán là những thao tác cơ bản được nhiều người sài máy tính sử dụng. Vậy đối với riêng Microsoft Access thì như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Sao chép hoặc di chuyển các record từ trình ứng dụng khác sang Microsoft Access

Hãy lưu ý dữ liệu được sắp xếp trong một bảng tính hay table, được tách ra bởi các ký tự tab trước khi bạn chọn nó.

1. Trong trình ứng dụng khác, hãy chọn một hay nhiều hàng mà bạn muốn sao chép hay di chuyển.

2. Sao chép hoặc cắt các record trong trình ứng dụng khác.

3. Trong Microsoft Access, hãy mở trang dữ liệu hoặc form nơi bạn muốn dán các record.

4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế các record, hãy chọn các record đó, rồi nhấp Paste trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View. Nếu khung chọn record không thể hiển thị trong một form, hãy nhấp Select Record trên menu Edit.
  • Để nối dữ liệu dưới dạng các record mới, hãy nhấp Paste Append trên menu Edit.

Sao chép hoặc di chuyển các record trong Microsoft Access

Sao chép hoặc di chuyển các record hoặc dữ liệu từ nhiều field trong Microsoft Access sang trình ứng dụng khác

Khi bạn dán các record vào trong trình ứng dụng khác, Microsoft Access sẽ dán các tên field trong hàng đầu tiên, được theo sau bởi dữ liệu.

1. Mở một trang dữ liệu, hoặc mở một form trong khung xem Form.

2. Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép hay di chuyển.

3. Để sao chép dữ liệu, hãy nhấp Copy trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

Để di chuyển dữ liệu, nhấp Cut trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

4. Mở trình ứng dụng mà bạn muốn dán dữ liệu vào đó.

5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế dữ liệu bằng dữ liệu từ Access, hãy chọn dữ liệu bạn muốn thay thế.
  • Để chèn dữ liệu vào trong dữ liệu hiện hành, hãy đặt điểm chèn nơi bạn muốn dán dữ liệu.
  • Để dán vào một bảng tính Microsoft Access, hãy chọn ô mà bạn muốn tiêu đề cột đầu tiên nằm trong đó.
  • Để dán vào một tài liệu Microsoft Word for Windows, hãy di chuyển điểm chèn đến nơi bạn muốn đặt các record. Các record được dán dưới dạng một table trong Word.

6/ Dán dữ liệu.

Sao chép hay di chuyển các record hoặc dữ liệu từ nhiều field sang một trang dữ liệu

Trước khi sao chép hay di chuyển dữ liệu, hãy đảm bảo các cột trong trang dữ liệu đích tương xứng với trật tự dữ liệu mà bạn muốn sao chép hay di chuyển.

1. Mở một trang dữ liệu, hoặc mở một form trong khung xem Form.

2. Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép hoặc di chuyển.

3. Để sao chép dữ liệu, hãy nhấp Copy trên thanh cõng cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

Để di chuyển dữ liệu, nhấp Cut trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

4. Một trang dữ liệu IT mà bạn muốn dán dữ liệu vào. Nếu cần, hãy sắp xếp lại các cột của trang dữ liệu để tương xứng với trật tự dữ liệu mà bạn đang sao chép hoặc di chuyển.

5. Để thay thế dữ liệu hiện có ở đích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đanq dán dữ liệu từ nhiều field, hãy chọn một đích vốn có cùng số field và record như dữ liệu bạn đã sao chép, rồi nhấp Paste trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.
  • Nếu bạn đang dán các record, hãy chọn các record bạn muốn thay thế, rồi nhấp Paste trên thanh công cụ Table Datasheet. Query Datasheet, hoặc Form View.

Để dán dữ liệu dưới dạng các record mới ở cuối trang dữ liệu, hãy nhấp Paste Append trên menu Edit.

Sao chép và di chuyển các record hoặc dữ liệu từ nhiều field sang một form

1. Mở một trang dữ liệu hoặc mở một form trong khung xem Form.

2. Chọn dữ liệu bạn muốn sao chép hoặc di chuyển.

3. Để sao chép dữ liệu, hãy nhấp Copy trên thanh công cụ Tabk Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

Để di chuyển dữ liệu, nhấp Cut trên thanh công cụ Table Datasheet, Query Datasheet, hoặc Form View.

4. Mở form mà bạn muốn dán dữ liệu vào.

5. Thay thế dữ liệu hiện hành trong form đích, chọn dữ liệu bạn muốn thay thế, rồi nhấp Paste trên thanh công cụ Database. Để dán dữ liệu dưới dạng ca (record mới, hãy nhấp Paste Append trên menu Edit.

Chúc các bạn thành công!

Tin Tức
Bảo vệ máy tính trên Internet
Tin Tức
Biện pháp khắc phục khi thiết bị điện tử rơi vào nước
Tin Tức
Xây dựng nền tảng an toàn và bảo mật cho hệ thống mạng (P1)