Tin Tức

Chọn, đặt lại tên và xóa các file và Folder


Bạn sử dụng máy tính ngày càng nhiều, thì bạn càng có nhiều file và folder. Việc học cách xử lý các file và folder này là một phần cơ bản trong việc sử dụng tốt máy tính.

Thật ra có hai môi trường để bạn có thể thực hiện việc bảo lưu hệ thống file trong Windows. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng các cửa sổ folder. Sau đó bạn sẽ học cách thực hiện các thao tác tương tự bằng cách sử dụng Windows Explorer.

1. Tìm file

Bước đầu tiên trong việc xử lý một file hay folder bằng cách sử dụng các cửa sổ folder là đi sâu vào hệ thống phân cấp folder cho đến khi bạn đến cửa sổ có chứa biểu tượng liên quan.

2. Chọn file

Kế tiếp, hãy chọn file hay folder. Để chọn một hạng mục bạn chỉ cần nhấp vào tên hay biểu tượng của nó. Nếu khung xem trang Web được bật, bạn có thể trỏ đến các hạng mục để chọn trong các cửa sổ folder và trên nền màn hình. Đừng nhấp chuột nếu không bạn sẽ vô ý mở folder hay tài liệu. Hạng mục được chọn sẽ “bật sáng” với màu khác.

3. Chọn nhiều file

Để chọn nhiều hạng mục, hãy nhấp vào một hạng mục, sau đó bạn nhấn giữ Ctrl trong khi bạn chọn các hạng mục khác. Nếu khung xem trang Web được bật, bạn nên nhấn giữ Ctrl khi trỏ (nhưng không nhấp) khi bạn đang làm việc trên màn hình hay các cửa sổ folder. Nếu các hạng mục mà bạn muốn chọn nằm kề nhau, một cách đơn giản để chọn chúng là nhấp vào hạng mục đầu tiên hạng mục nằm ở vị trí cao nhất hay ở ngoài cùng bên trái mà bạn muốn chọn sau đó nhấn giữ Shift trong khi bạn nhấp hạng mục cuối cùng hạng mục ở vị trí thấp nhất hay ở ngoài cùng bên phải, hoặc ngược lại một lần nữa nếu không xem trang Web được bật thì hãy trỏ vào chứ đừng nhấp chuột.

Ghi chú:

Undo

Nếu bạn xóa một hay nhiều file và sau đó thay đổi ý định trước khi bạn xóa, sao chép, đổi tên hay tạo bất kỳ file khác, bạn có thể đảo ngược thao tác xóa bằng cách nhấp phải vào vùng trống trên nền màn hình hoặc trong một cửa sổ folder và chọn Undo Delete từ menu ngữ cảnh. Nếu đã quá trễ đối với kỹ thuật đó bạn cũng có thể Undo các thao tác xóa bằng cách sử dụng folder Recycle Bin.

4. Chọn bằng cách rê

Bạn có thể chọn nhiều hạng mục kể nhau bằng cách di chuyển con trỏ chuột đến một vùng ngay phía trên và bên trái hạng mục rồi rê sang một điểm ở ngay phía dưới và bên phải của các hạng mục.

Khi bạn rê, Windows hiển thị một hình chữ nhật dạng chấm chấm xung quanh nhóm hạng mục. Sau khi bạn thả nút chuột tất cả hạng mục trong hình chữ nhật trở nên được chọn. Nếu bạn đang sử dụng khung xem trang Web, hãy bảo đảm con trỏ chuột có dạng mũi tên (không phải một bàn tay với ngón trỏ duỗi ra) thì bạn bắt đầu rê. Vàvcho dù bạn đang sử dụng kiểu cửa sổ nào thì cũng cũng phải bảo đảm bạn đang không trỏ trực tiếp vào một file hay folder khi bạn bắt đầu rê.

5. Chọn mọi thứ

Để chọn mọi thứ trong cửa sổ, hãy chọn Edit trên thanh menu và sau đó chọn Select All hoặc bạn có thể sử dụng phim tắt Ctrl + A.

6. Đặt lại tên cho các file và folder

Bạn có thể đặt lại tên cho một file hoặc folder bằng cách nhấp phải vào biểu tượng và chọn Rename. Sau đó gõ nhập tên mà bạn muốn. Kỹ thuật này hoạt động dù chế độ nhấp đơn có bật hay không. Nếu chế độ nhấp đơn không được bật thì bạn có thể nhấp một lần lên nhãn của file hay folder để chọn nó và nhấp một lần nữa để hiển thị điểm chèn bên trong nó. Cẩn thận đừng nhấp quá nhanh; nếu Windows hiểu thao tác của bạn là thao tác nhấp đúp thì nó sẽ mở file hoặc folder. Bây giờ bạn có thể gõ nhập tên file mới; một lần nữa hãy nhớ giữ nguyên phần mở rộng tên file (F2 là một phím tắt để đặt lại tên.)

7. Xóa các file

Recycle Bin

Để xóa một hay nhiều file, hãy bắt đầu bằng cách chọn các hạng mục và sau đó nhấn Del, rê chúng đến biểu tượng Recycle Bin trên màn hình hoặc cung cấp lệnh File, Delete. Windows yêu cầu bạn xác nhận bạn muốn gởi các hạng mục đến Recycle Bin. Nhấn Yes để tiếp tục thực hiện như vậy.

Tin Tức
Bo mạch chủ NLX và FlexATX – Quá trình phát triển
Tin Tức
Tìm hiểu bo mạch chủ BTX và DTX
Tin Tức
Laptop Acer Nitro 5 có tốt không – tốt và bền